Kadın, Barış ve Güvenlik Gündemi ve NATO

NATO Kamu Diplomasisi Birimi tarafından desteklenen “Kadın, Barış ve Güvenlik Gündemi ve NATO (Women, Peace and Security Agenda and NATO)” başlıklı projemiz çok yakında başlıyor!

Prof. Dr. Emel Parlar Dal’ın yürüttüğü bu proje, temelde Türkiye’de gençlere, STK’lara, düşünce kuruluşlarına ve politika yapıcılara 2000 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1325 sayılı kararı ile başlatılan ve zamanla daha kapsamlı hale gelen Kadın, Barış ve Güvenlik konusunu tanıtmayı ve bu gündemi desteklemek için akademik çalışmalar yürütmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaç çerçevesinde, çeşitli tematik başlıklar içeren konferans etrafında şekillenen bir eğitim içeriği, proje konusunu geniş kitlelerde yaygınlaştırmayı hedefleyen görsel ve işitsel materyaller hazırlanacak, anketler ve politika notlarının sunulacağı araştırmalar yürütülecektir.

Sizin için hazırladığımız çalışmalarımızı web sitemizden ve Twitter sayfamızdan takip edebilirsiniz!


Kadın, Barış ve Güvenlik Gündemi ve NATO El Kitapçığı2.pdf